První Předcházející 1/40 Další Poslední
0101_IS_01.htm 0101_IS_01.htm 0101_IS_01.htm 0101_IS_01.htm 0101_IS_01.htm
           
STOPY HISTORIE V ČESKÉ LÍPĚ (Pěšky))
Starobylé město Česká Lípa doslova na poslední chvíli zachránil rok 1989. Rozvíjel se zde uranový průmysl doprovázený překotnou panelákovou zástavbou. Byl potřeba nový prostor a proto se bouralo staré město. Po „sametové revoluci“ došlo k útlumu těžby uranu a struktura českolipského průmyslu se mohla rozšiřovat. Obnovila se řada památek, vyhlásila se městská památková zóna, vznikla řada kulturních organizací a spolků a mezi mimi i informační centrum. Jen stručný výběr kulturních památek, které zde uvádíme, vás přesvědčí o bohatém kulturním dědictví města, jež bylo zavčas zachráněno a je dnes všem dostupné.

BOBŘÍ SOUTĚSKOU (Pěšky)
Tentokráte zavítáme do překrásného údolí Bobřího potoka. Jed-ná se o přírodní památkou zvanou Bobří soutěska. Nachází se na rozhraní dvou krajů a prochází téměř zapomenutou oblastí Verneřické vrchoviny. Čelíme tu proto i horšímu dopravnímu spojení. O to více však krása divoké krajiny láká dobrodružné duše. Těm, jímž delší chůze nedělá problémy, nemusí si se spoji dělat starosti, prostě přejdou celou vrchovinu od jihu na sever. Cestu bude návštěvníkům zpříjemňovat i řada atraktiv-ních přírodních a architektonických skvostů. Nepospí-chejte a v klidu si je vychutnejte.

HOLANSKÉ RYBNÍKY (Pěšky)
Cestou spatříte pozoruhodnou rybniční soustavu vybudovanou na Bobřím potoce. Je stará bezmála 600 let a funguje až dodneška. Celá soustava má na 23 ryb-níků na všeho všudy 25 metrovém spádu. My budeme sledovat část od Dolanského rybníka až k Novozámec-kému, který je současně ptačí rezervací. Vedle vodních děl tu byla postavena i řada pozoruhodných „zajišťova-cích“ staveb, jako jsou mosty, mlýny, tvrze, hrádky, ale i jeskyně pro stráž. Vnímavý návštěvník tu ocení nejen krásu přírody, ale i lidský um a soulad jeho potřeb s přírodou.

HRADČANSKÝ OKRUH (Na kole)
Trasa objíždí pověstné meandry řeky Ploučnice, ale i když řeku cesta několikrát doslova přetíná, z vodáckého kouzla spatří cyklisté jen malé střípky. Zato okolní krajina lesů s písčitým podložím je pro turisty pohodová a velmi poutavá. Krásné lesy bohaté na lesní plody (houby, borůvky, brusinky..), rozličné pískovcové útvary, rybníky s čistou vodou, malá ZOO, trampská stanoviště, ohromné letiště, koňské farmy – spolu se snadnou dostupností a množstvím občerstvovacích míst - to vše je ideální prostředí pro nedělní výlet rodin s dětmi.KOZELSKÉ HŘBETY (Na kole)
Kopcovitá vyhlídková trasa západním směrem od České Lípy na rozhlednu stojící na kopci Stráž (601 m n.m.). Rozhledna byla postavena v roce 2006 na místě staré, po válce zbořené. Je z ní krásný výhled na Lužické hory, údolí řeky Ploučnice a na málo známou Verneřickou vrchovinu. Na zpáteční cestě po úbočí kopců Kolný (563 m n.m.) a Kozel (597 m n.m.) mohou cyklisté shora sledovat celou soustavu Halanských rybníků vybudovanou na Bobřím potoce i jeho splynutí s povodím Ploučnice.
KOLEM MÁCHOVA JEZERA (Na kole)
Trasa prochází zajímavými místy naší nejznámější rekreační oblasti na okrese. I když je samotné jezero od České Lípy vzdáleno téměř 20 km, cestou tam i zpět se rozhodně nebudete nudit. Můžete shlédnout bizarní pískovcové útvary zvané Psí kostel, Sennou bránu nebo Hraniční důl. Posléze pojedete kolem daňčí obory, celé řady rekreačních chatek a v cíli spatříte Břehyňský rybník. Zpět se budete vracet kolem téměř všech monumentů Máchova Máje a na závěr oceníte Národní přírodní památku - Novozámecký rybník.
PAVLOVICKÝ OKRUH (Na kole)
Trasa s profilem vlnovky nás povede jižní pahorkatinou přes zámek Zahrádky po jedné z jeho výjezdových cest. Zprvu zabrousíme k loveckému hrádku Jiljí, prohlédneme si zajímavosti staré obce Holany a vyjedeme se podívat na horní obec Pavlovice. Shora opět sjedeme dolů do kaňonu Švábského potoka, abychom překonali další přírodní muldu a sjeli přes Borek až na dno bývalého rybníka. Zpátky se vrátíme po další z výjezdových cest k zámku a odtud po staré silnici ze Zahrádek do České Lípy s odbočkou přes Obecní les.
PROCHÁZKA PEKELSKÝM ÚDOLÍM (Pěšky)
Českolipské PEKLO je národní přírodní památkou. Jeho návštěvník prochází hlubokým údolím Robečského potoka, který se věky zařezává do pískovcového podloží, ve kterém vymodeloval bizarní tvary skal. Území je především ceněno z biologického hlediska jako lokalita bohatá na ohrožené druhy rostlin (bledule jarní, prvosenka vyšší, stulík žlutý ...) a živočichů (výr velký, ledňáček říční, skorec vodní ... ). Zhruba dvaapůlkilo-metrová procházka údolím je velmi příjemná a nenáročná. Pro ty zdatnější ji lze doplnit celou řadou navazujících zajímavostí.


CESTA SLOUPEM (Pěšky)
Na sloupsku je bezesporu největší hustota přírodních a kulturních zajímavostí v našem okrese. Ne bezdůvodně se tu konal v roce 2005 sraz turistů z celé České republiky a samozřejmě i ze zahraničí pod názvem „Za posledním puchýřem“. I když jsou turistické objekty rozmístěny doslova na pětníku, nejsou jednou návštěvou obsažitelné. I naše trasa je trochu přeexponovaná a záleží na samotných účastnících, do jakého záběru se opováží. Vždyť samotná návštěva hradu Sloup zabere nejméně půldruhé hodiny. Na trase se střídají doliny, jeskyně a krásné vyhlídky. Nejhezčím zážitkem z lesního divadla je pochopitelně účast na některém z představení. Berme tedy první průchod uvedenou trasou jako vernisáž úchvatného prostředí, do kterého se budeme často vracet.ROZHLEDNA ŠPIČÁK (Pěšky)
Je umístěna na kopci 406 m vysokém severně od České Lípy. Skýtá pohled na město již v průběhu cesty k ní. Sama rozhledna je z důvodu instalovaných anténních systémů nepřístupná. Přesto nabídnutá trasa nabízí nejzajímavější vyhlídkové pasáže na město ležící v ploučnické kotlině i na jeho kopcovité okolí.
VÝLET NA RONOV, DO KRAVAŘ A OKOLÍ (Pěšky)
Zprvu vystoupíte na hrad Ronov a pokocháte se rozhledy do kraje a seznámíte se s jeho historií. Po sestupu si prohlédnete pozoruhodné městečko plné lidových staveb. Na závěr navštívíte expozici Vísecké rychty s lidovým nábytkem, sušárnou chmele a řadou zemědělských i domácích strojů jako je první mandl, pračka, pec na chleba a podobně. Okolí je natolik pozoruhodné, že možná neodoláte a navštívíte i sousední Stvolinky s jejími rozsáhlými církevními památkami.
HUSÍ STEZKOU (Na kole)
Stezka se nachází v chráněné krajinné oblasti KOKOŘÍNSKO. Vede zhruba 10 km lesem po hřebeni hor rozervaných selektivní erozí. Krajina je v důsledku své malé přístupnosti porostlá původním rostlinstvem. Snad proto, že vede po druhohorním mořském dně, je cesta příjemná i ve velmi parných dnech. Výhodou členité krajiny je, že se do ní člověk může mnohokrát vracet a poznávat na nových trasách stále nové a nové zajímavosti.


PŘES VRCHBERKOŠE (Pěšky)
Typická procházka přes hory a doly v malém měřítku Máchovým krajem. Začíná v Dubé, pokračuje přes údolí Liběchovky s výstupem do zapomenuté obce Vrchovany, kde se snoubí moderní rekreační objekty s původní zástavbou. Kdo holduje koníčkům, může se zde na nich povozit. Podíváte se i k tajemnému hradu zvanému Starý Bernštejn a projdete hlubokými lesy přes kopec Šedinu a Selskou rokli až do Starých Splavů. Spatříte tak Máchovo jezero s Bezdězem shora i z blízka.


VÝLET NAD LABE (Na kole)
Krásná sváteční dopolední projížďka po trase nejpozvolnější vyjížďky na Verneřickou vrchovinu až k Labské kotlině. To, co jsme si nastoupali, to si při návratu zase sjedeme. Navíc v kouzelné krajině plné lidové architektury a přírodních krás. Ani ne tak fyzicky, ale spíše psychicky pohodová jízda pro cykloturisty, kteří dokáží ocenit krásu českých pahorkatin. Z této trasy lze navázat na celou řadu dalších poznávacích výletů. Například sjezd přes Veleň nebo přes Valkeřice, Blankartice, Chlum a Březiny.


SEVERNÍ OKRUH (Na kole)
Jedná se o zajímavou projížďku novými končinami v okolí České Lípy. Zprvu se vyškrábeme do poloviny sídliště Špičák, abychom vzápětí sjeli do doliny V Lukách, načež se vyšplháme na Planinu, ale záhy zase sklouzneme do Písečné. Zatímco pozorujeme krajinu, lehce přehlédneme cedule s jakýmisi procenty ve dvouciferných hodnotách. Taková „houpačka“ nás na trase čeká ještě 2x. Pro trénované tělo je to epizoda, pro méně zdatného je to zážitek a pro netrénované tělo cyklopěší výlet krásnou krajinou. K dobré pohodě přispívá i dobře navržená počáteční (Písečná) a koncová cyklostezka (Varhany). Ať vám přeje pěkné počasí, ostatní už je zaručené.
ZE ZAKŠÍNA DO CHUDOLAZ (Pěšky)
Povedeme vás rozvrásněnou krajinou CHKO Kokořínsko v podstatě po rovinaté cestě, přičemž nepřijdete o pohledy do rozervaných roklí ani o historické fragmenty. Chce to jenom maličkost: Dostat se na správné startovní místo a vystoupat si na úroveň původní krajiny, kterou eroze věky rozrušila. Potom už postačí se kolem sebe pozorně dívat a přemítat o pohnuté historii tohoto kraje. Vaše srdce oblaží hluboké lesy prostřídané zachovalou lidovou architekturou a vaši mysl zaměstnají i pozůstatky pravého středověkého hradu. Dobrou zábavu.
Předcházející Domovská stránka Další